ANT Texservis şirkəti tikinti və kommunal təsərrüfat sferasında qarşıya qoyulan məqsədlərin tez və effektiv həll olunmasında maraqlı olan hər bir quruma tikinti üçün xüsusi texnika icarəsini həyata keçirir.

Şirkətimizin xüsusi texnika üçün avtoparkı fəaliyyət ğöstərir. Şirkətimiz icra olunması üçün aşağıdakı sifarişləri qəbul edir:

Tikinti işləri

Qazma işləri — kotlovanların, tranşeylərin qazılması, qruntun toplanması və daşınması. Çoxmərtəbəli binaların tikintisi, sənaye tikinti sahələrində qazıntı işlərinin aparılmasını həyata keçiririk.

Qəza vəziyyətində olan bina, ev və istənilən tikililərin, dağılması evlərin və müxtəlif strukturlarının sökulməsi. Sifarişçinin istyinə görə tikinti tullantılarının aradan qaldırılması və yenidən istifadəsini təşkil edirik.

Əgər sizin şirkətin işçi ştatında bu tikinti texnikasını idarə edə biləcək işçi qüvvəsi yoxdursa, o zaman ən çətin tikinti işlərinin icrasını ANT Texservis şirkəti öz öhdəsinə göturə bilər.